Avainsana-arkisto: Korkein oikeus

Yhden Erolapsen Eronjälkeinen Elämä (vanhemman silmin)

Vuosi 0

Joulukuu

Vanhempi hakee eroa yksin. Erosta tulee samantien riitainen vastapuolen aloittaessa mustamaalaamisen lastensuojelu- ja rikosilmoituksin.

Eroa hakenut vanhempi suostuu siihen että lapsi ja vastapuoli muuttavat pois kotoa alle puolen kilometrin päähän.

Vuosi 1

Tammikuu

Lisää rikosilmoituksia. Vanhempaa kuulustellaan mutta hän kieltäytyy tekemästä rikosilmoituksia vastapuolen tekemistä pahoinpitelyistä. Vanhemman tavoitteena on päästä sopuun.

Helmikuu

Vanhempi sopii lapsen elatuksesta, huollosta ja asumisesta sekä tapaamisista lastenvalvojalla. On alistunut ja pyytää että ”tehdään kuten vastapuoli haluaa”. Lapsi jää vastapuolelle ja tapaamiset sovitaan joka toinen viikonloppu sekä yksi iltapäivä keskellä viikkoa.

Maaliskuu

Vastapuoli estää tapaamisia. Kiristää siten lapsella eroon ja erityisesti ositukseen liittyvissä asioissa.

Toukokuu

Ero tuomitaan voimaan. Ositusta vastapuoli ei hyväksy ja se menee osituksentoimittajalle.

Syyskuu

Ositustoimittajan neuvottelu jossa vastapuoli taipuu aikaisemmin (joulukuu, vuonna 0) esitettyyn ositukseen. Kulut jäävät vanhemman maksettavaksi.

Vastapuoli estää tapaamisia lisää. Lastenvalvoja ja lastensuojelu pyörittävät vanhempaa kunnes toteavat että eivät voi auttaa vaan ohjaavat viemään asian käräjille.

Vanhempi lähtee käräjille ensimmäistä kertaa

Joulukuu

Käräjät, joilla annetaan väliaikaismääräys tapaamisista. Sen mukaan lapsi ei saa tavata jouluna vanhempaansa vaikka siitä alkuvuodesta sovittiin.

Vuosi 2

Tammikuu

Käräjäoikeus antaa määräyksen ja lapsi saa taas tavata vanhempaansa.

Huhtikuu

Tapaamisten esto alkaa taas. Vastapuoli estää lasta tapaamasta vanhempaa.

Toukokuu

Vastapuoli muuttaa salaa 400km päähän lapsen kanssa. Vanhempi on voimaton. Lapsikaappaus on periaatteessa laiton mutta Suomessa ylenkatsottu eikä poliisi käytännössä puutu asiaan koskaan.

Kesäkuu

Lapsen viettämää lomaa vastapuoli haluaa estää ja onnistuu siinä. Lapsi saa tavata mutta pitkään suunniteltu kesäloma menee muuten uusiksi.

Heinäkuu

Vastapuoli järjestää lomaltapaluuseen uuden puolisonsa joka pahoinpitelee vanhemman lapsen nähden. Vastapuoli syyttää vanhempaa, molemmat tekevät rikosilmoitukset.

Elokuu

Vastapuoli estää lasta tapaamasta. Vanhempi vie asian käräjille ja uusi olosuhdeselvitys käynnistyy. Lapsi ei tuona aikana saa tavata vanhempaa koska vastapuoli niin sanoo.

Marraskuu

Vastapuoli käynnistää yksinhuollon hakemisen. Tällä hän estää tapaamisista annettavan päätöksen mahdolisen voimaantulon. Tuomari ei halua käsitellä asiaa koska yksihuolto on käsittelyssä.

Joulukuu

Käräjät tapaamisista jossa todetaan että tarvitaan asteittainen tapaamisten aloittaminen, ensin tunteja, sitten yksi yö jne. Joulua lapsi ei saa viettää vanhemman kanssa vaikka aikaisemman käräjäoikeuden määräyksen mukaan näin pitikin olla. Sovitaan että lapsi viettää seuraavan joulun vanhemman kanssa.

Vuosi 3

Tammikuu

Lapsi saa tavata vanhempaa. Tapaamisissa lapsi kertoo vanhemmalle spontaanisti peloistaan vastapuolta kohtaan ja siitä miten häntä kielletään tuntemasta tai kertomasta asioista mitkä liittyvät vanhempaan. Lastensuojelu ei halua ottaa kantaa.

Huhtikuu

Olosuhdeselvitys alkaa. Vastapuoli estää tapaamisia eikä suostu sopimaan kesälomista. Vanhempi vie asian käräjille.

Kesäkuu

Vastapuolen lakimies valehtelee viranomaisille ja jutun käsittely venyy siten että kesäloma ei toteudu määräyksen mukaan.

Heinäkuu

Lapsi saa tulla vanhemman luo toiselle kesälomajaksolle myöhässä vastapuolen vaatimuksesta. Vanhempi pitää kiinni lapsen oikeudesta ja toteuttaa kesäloman voimassaolevan käräjäoikeuden määräyksen mukaisesti. Lastensuojelu ja vastapuoli uhkailevat loman ajan vanhempaa tämän takia.

Elokuu

Vastapuoli estää tapaamiset täysin. Myös lapsen puhelinsoitot vanhemmalle estetään.

Syyskuu

Vastapuoli tekee lastensuojeluilmoituksen vanhemmasta. Väittää vanhemman pahoinpidelleen lasta kesälomalla. Vanhempi vaatii asiassa rikostutkintaa mutta lastensuojelu ei halua tätä tehdä. Papereihin jää maininta ”lapsi kertoo vanhemman pahoinpidelleen”.

Sovitut käräjät siirretään tuomarin todetessa jutun olevan levällään. Vastapuoli hakee lisäsyitä yksinhuollolle ja tapaamisten rajoittamiselle

Lokakuu

Käräjät pidetään. Vastapuoli vaatii yksinhuoltoa, elatusavun kaksinkertaistamista ja valvottuja tapaamisia vastapuolen paikkakunnalla.

Tuomari päättää että vastapuoli saa yksinhuollon.

Tuomari päättää että tapaamiset on käynnistettävä heti siten kuin ne on kaksi vuotta aikaisemmin määrätty.

Tuomari hylkää elatusapukanteen täysin.

Vastapuoli ilmoittaa tyytymättömyytensä tuomioon mutta ei valita asiasta hoviin. Päätös tulee lainvoimaiseksi.

Marraskuu

Vastapuoli rikkoo heti oikeudenmääräystä eikä anna lapsen tavata vanhempaa. Vanhempi vie asian käräjille ja käräjäoikeus antaa päätöksen ennätysnopeasti, neljässä päivässä. Vastapuoli velvoitetaan uhkasakon uhalla tapaamisiin.

Vastapuoli rikkoo heti uhkasakkoa eikä päästä lasta tapaamisiin. Vanhempi vie asian käräjille ja hakee uhkasakkoa maksuun. Samalla vanhempi hakee uutta korotettua ja juoksevaa uhkasakkoa.

Joulukuu

Tuomari ei halua asiaa päättää vaan vaatii asiassa uutta istuntoa ensi vuoden puolelle.

Vuosi 4

Tammikuu

Lapsi ei saa tavata vanhempaa. Käräjillä tuomari langettaa vastapuolelle sakot täysimääräisinä ja velvoittaa korvaamaan myös vanhemman kulut, täysimääräisinä. Vastapuolelle määrätään myös uusi, juokseva uhkasakko, tapaamisten toteuttamiseksi.

Vastapuoli lopettaa yhteydenpidon oikeuden päätöksen jälkeen kokonaan ja estää uhmakkaammin tapaamiset sekä yhteydenpidon vanhemman ja lapsen välillä.

Helmikuu

Lapsi ei saa tavata vanhempaa.

Tuomarin määräämä uusi uhkasakko tulee rikotuksi vastapuolen toimesta. Vanhempi laittaa sakon maksuunhakuun. Vastapuoli ilmoittaa ja estää myös määrätyn hiihtolomatapaamisen ja jättää tyytymättömyydenilmaisun koko päätökseen. Juuri kun valitusaika loppuu, vastapuoli valittaa hovioikeuteen.

Maaliskuu

Lapsi ei saa tavata vanhempaa. Nyt vastapuoli estää myös määrätyn pääsiäisen vieton.

Käräjäoikeus pitää istunnon ja tuomitsee vastapuolelle sakkoa. Tällä kertaa sakot ovat kaksinkertaiset ja korvaukset tuomitaan myös täysimääräisinä vastapuolen maksettavaksi.

Hovioikeus ilmoittaa pitävänsä aikaisemmassa asiassa istunnon. Vastapuolen valitus näyttää ilmeisen perusteettomalta, kiusanteolta.

Huhtikuu

Lapsi ei saa tavata vanhempaa. Vanhempi lausuu hovioikeudelle ja valmistautuu istuntoon.

 

Toukokuu

 

Lapsi ei saa tavata vanhempaa. Hovioikeus istuu ja kumoaa kolme peräkkäistä käräjäoikeuden tuomiota.

Heinäkuu

Lapsi ei saa tavata vanhempaa. Vanhempi valmistelee valituksen hovioikeuden toiminnasta korkeimpaan oikeuteen. Mukaan astuu myös epäily virkarikoksesta hovioikeuden tuomareiden osalta.

Elokuu

Lapsi ei saa tavata vanhempaa. Vanhempi jättää hakemuksen korkeimmalle oikeudelle.

 

Vuosi 5

Maaliskuu

 

Lapsi ei saa edelleenkään tavata vanhempaa. Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa. Vanhempi valmistelee hakemusta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle mutta joutuu keskeyttämään prosessin varojen ja voimien ehtyessä.

Heinäkuu

Perheneuvola suostuu aloittamaan työskentelyn tapaamisten aloittamiseksi seitsemän kuukauden painostuksen jälkeen. Vanhempi on toiveikas kun perheneuvola lupaa toimia yhdessä vanhemman ja vastapuolen kanssa.

Vastapuoli hakee vanhempaa vastaan lähestymiskieltoa, itseensä ja myös lapseen. Vanhempi on hämillään koska ei ole nähnyt vastapuolta tai lastaan yli vuoteen. Perusteena hakemiselle on vanhemman kerran kuukaudessa toistuvat tiedustelut lapsen tapaamisen järjestymisestä sekä estetyistä tapaamisista syntyneet lastensuojeluilmoitukset. Vanhempi epäilee vastapuolen oikeaksi motiiviksi alkanutta perheneuvolatyöskentelyä.

Elokuu

Käräjäoikeus kieltäytyy kuulemasta vanhemman esittämiä todistajia ja suostuu kuulemaan vain vastapuolta ja sen yhtä todistajaa. Käräjäoikeus tuomitsee lähestymiskiellon laajennettuna vastapuoleen ja lapseen. Vanhempi valittaa hovioikeuteen.

Joulukuu

Hovioikeus määrää että vanhemman todistajia on kuultava. Istunnossa selviää että vastapuoli valehteli käräjäoikeudessa mutta hovi pysyttää lähestymiskiellon siitä huolimatta. Vanhempi on siten tuomittu lähestymiskieltoon jonka perusteena vakava häirintä. Lasta ei ole tutkittu nyt kahteen vuoteen ja lapsi ei ole saanut tavata vanhempaa kolmeen vuoteen.

Vuosi 6

Helmikuu

Viime kesänä alkanut työskentely perheneuvolan kanssa ei tuota vielä tulosta. Lupauksista huolimatta perheneuvola on tänä aikana ollut yhteydessä vanhempaan vain kahdesti puhelimitse. Vanhempi tiedustellut asiaa viikoittain, kymmenien yhteydenottojen voimin.

(tarina jatkuu)